Контакти

TЕЛЕВИЗИЈА ТЕЛМА

Ул. Никола Парапунов 51
1000 Скопје Република Македонија
Тел. (+389 2) 307 66 77
Факс. (+389 2) 3077 279
[email protected]

ДИРЕКТОР И ГЛАВЕН УРЕДНИК

Атанас Кировски – [email protected]

ИНФОРМАТИВНА ПРОГРАМА

Тел. (+389 2) 3070 087
[email protected]

ОДГОВОРЕН УРЕДНИК

Марија Дивитарова Савановиќ – [email protected]

Уредници и новинари:

Сања Васиќ – [email protected]
Снежана Лупевска-Созен – [email protected]
Боби Христов – [email protected]
Весна Јовановска – [email protected]
Наташа Стојановска –
Соња Николовска – [email protected]
Јулијана Лефковска – [email protected]
Далиборка Демјанска – [email protected]
Билјана Николовска – [email protected]
Миомир Серафиновиќ – [email protected]
Павле  Беловски – [email protected]
Огнен Чанчаревиќ –  [email protected]
Елена Ивановска-Муковска – [email protected]
Тамара Грнчароска –
Петар Догов –
Александра Филиповска – [email protected]
Теодора Цветковска – [email protected]
Билјана Ставрова – [email protected]
Алиса Шутиноска – [email protected]

СПОРТСКА РЕДАКЦИЈА

[email protected]

Стево Костовски – [email protected]
Бранко Казаковски – [email protected]
Игор Паневски – [email protected]

ЗАБАВНО-КОНТАКТНА ПРОГРАМА

Тел. 307 06 37
[email protected]

ОДГОВОРЕН УРЕДНИК:

Сашко Ратковиќ – [email protected]

Новинари:

Цеце Трајковска – [email protected]
Гоце Андреевски – [email protected]
Елена Вишка – [email protected]
Марко Марк – [email protected]

КУЛТУРНА ПРОГРАМА

Тел/факс. 3070 005
[email protected]

Новинари:

Сотир Трајков – [email protected]
Нина Стефанова – [email protected]

OРГАНИЗАТОРИ

Tоме Ангеловски – [email protected]
Нико Андоновски – [email protected]
Валентин Зафировски – [email protected]

МАРКЕТИНГ

[email protected]

Игор Арнаудов  – [email protected]
Магде Атанасова – [email protected]
Тања Манчева – [email protected]

ТЕХНИКА

[email protected]

Димче Славески – [email protected]

АДМИНИСТРАЦИЈА

Радица Босилкова – [email protected]
Славица Филиповска – [email protected]
Снежана Пејчева – [email protected]